درس‌های موجود

یونیت و صندلی

طبقه: متفرقه

بر اساس استاندارد ISIRI-3368-2-19 و INZO 3368

نظرسنجی دوره آموزشی نرم افزار SPSS

طبقه: متفرقه

لطفا افرادی که در دوره های آموزشی نرم افزار SPSS شرکت نموده اند نظر سنجی را پاسخ دهند.